Per què HeD?


Des dels inicis de l’associació, Homes en Diàleg s’ha centrat en la promoció de relacions afectivo-sexuals igualitàries i, sobretot, completament lliures de violència. L’eradicació de la violència de gènere, que troba en el model tradicional de relacions afectivo-sexuals el context ideal per a la seva pervivència, ha estat sempre la preocupació principal de l’associació.
Constatar que, malgrat els grans avenços en matèria d’igualtat de gènere, la violència segueix sent habitual en moltes relacions afectivo-sexuals, que les masculinitats que l’exerceixen segueixen sent sovint valorades, admirades i objecte d’atracció, mentre que moltes de les masculinitats que no exerceixen aquesta violència són menyspreades i vistes com a no atractives ens ha portat a buscar en la recerca en ciències socials les claus d’una masculinitat que superi el model tradicional de relacions.

És per tot això que Homes en Diàleg va prendre, des de la seva creació, el treball de Jesús Gómez (2004) com a referència fonamental. Les aportacions d’aquest autor evidencien aquest lligam entre atracció i violència en el marc d’un model tradicional de relacions que es construeix sobre la doble moral, segons la qual uns homes (dominants, violents) s’associen a relacions turmentoses però plenes de passió (aquells a qui s’escolliria per a una nit boja de passió), mentre que altres homes (amb valors positius) s’associen a vides estables però sense passió (aquells a qui s’escollirà per a viure amb tranquil•litat, tenir fills, etc.). Quin és, doncs, el camí per a l’eradicació de la violència de gènere? La renúncia explícita a la passió per a la consecució de vides basades en l’estabilitat i l’afecte? Des d’Homes en Diàleg plantegem que no cal escollir entre amistat i passió, ni entre excitació i afecte, donat que hi ha alternatives reals:

“La insatisfacción de las relaciones basadas, bien en ligar (pasión sin amor), bien en la estabilidad (amor sin pasión), sólo puede superarse uniendo en la misma persona ternura y excitación, amistad y pasión, estabilidad y locura” (Gómez, J. 2004, p. 99).

Les Noves Masculinitats Alternatives (NAM, de l’anglès New Alternative Masculinities) permeten trencar el binomi atracció-violència i superar el model tradicional de relacions. En aquest sentit, Homes en Diàleg parteix també de les aportacions de Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013) en les que es contraposa el model de masculinitat tradicional (representat per la Masculinitat Tradicional Oprimida i la Masculinitat Tradicional Dominant) i les Noves Masculinitats Alternatives. Les dues primeres no contribueixen a l’eradicació de la violència de gènere, mentre que les noves masculinitats alternatives sí que ho fan.

Sovint s’ha considerat que la masculinitat tradicional tenia un sol model, la Masculinitat Tradicional Dominant, aquella que exerceix directament la violència sobre les dones i sobre altres homes. Qualsevol masculinitat que es trobés fora d’aquest model, s’ha considerat molts cops com a un model de masculinitat alternatiu. Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013) clarifiquen que existeix un model, també dins de la masculinitat tradicional, la Masculinitat Tradicional Oprimida, que no respon a la Masculinitat Tradicional Dominant ni exerceix la violència, però que contribueix al manteniment del model tradicional de relacions i, per tant, no contribueix a l’eradicació de la violència de gènere ni a la consecució de relacions basades en la passió amorosa, igualitàries i apassionades al mateix temps.

Les Noves Masculinitats Alternatives, en canvi, es situen fora del model tradicional. No tenen un únic patró, però en la seva enorme diversitat comparteixen uns trets comuns: la cerca de relacions apassionades i igualitàries, construïdes a través del diàleg, la seguretat i la força i la valentia que calen per a oposar-se a la violència de gènere.
És per tot això que Homes en Diàleg aposta per a potenciar i promocionar des de diferents àmbits, entre els que destaca l’educació, la Noves Masculinitats Alternatives, les úniques capaces de constituir una alternativa que permeti avançar cap a relacions igualitàries, apassionades, plenament satisfactòries i completament lliures de violència.

Gómez, J. (2004). El amor en la sociedad del riesgo. Una tentativa educativa. Barcelona: Hipatia Editorial. ISBN: 84-7976-028-1
Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013). The New Masculinities and the Overcoming of Gender Violence. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 2(1), 88-113. Doi:10.4471/rimcis.2013.14