Homes en Diàleg


L’associació Homes en Diàleg es va crear l’any 2007 per l’iniciativa d’un grup d’homes provinents, entre d’altres, del món de l’educació, la sociologia i la investigació en ciències socials, implicats en la lluita contra la violència de gènere i preocupats per la necessitat de promoure i potenciar altres models de masculinitat alternatius a la masculinitat tradicional, models que es basin en la igualtat i el diàleg i que suposin un avenç en la consecució de relacions lliures de violència. En l’actualitat, l’associació ha crescut en membres, de diferent àmbits professionals, diversitat sexual, ètnies, creències religioses, etc. Això ens permet abarcar el tema de masculinitats des de la diversitat.

L’únic tret en comú que tenim tots els membre d’Homes en Diàleg és el convenciment en la lluita contra la violència de gènere i per unes relacions igualitàries i apassionades.


Objectius generals:

  • Potenciar i lluitar pel reconeixement social d’unes masculinitats alternatives a la masculinitat tradicional que estiguin centrades en la igualtat, el respecte, la solidaritat, el sentiment com a oposició a la violència i a la dominació i que estiguin fortament lligades a l’atracció i a la passió
  • Crear un espai on les diferents visions de masculinitat alternatives definides en l’objectiu anterior puguin ser desenvolupades, on es respectin els diferents models i singularitats que tinguin com a base la igualtat i el respecte, i potenciar el diàleg entre elles.

Objectius concrets:

  • Prevenir la violencia de gènerei d’altres problemàtiques associades a la masculinitat tradicional a partir d’una socialització preventiva en els models de masculinitat.
  • Treballar amb les escoles i instituts per a evitar situacions d’exclusió cap a aquells nens que no mostrin els trets de la masculinitat tradicional i potenciar la visibilització d’aquells que segueixen una masculinitat alternativa, que sigui igualitària i atractiva
  • Crear espais de debat sobre la masculinitat.
  • Recollir informació sobre les masculinitats alternatives que s’estan desenvolupant per a poder crear documents que puguin ser publicats, penjats a internet, etc.
  • Difondre els valors de les masculinitats alternatives.