Inscripcions VI Jornades HeD


ELs camps marcats amb un * són obligatoris / Los campos marcados con un * son obligatorios / Fields marked with a * are required.

Inscripció VI Jornades d'Homes en Diàleg: Davant les agressions, còmplice o UPstander? Noves Masculinitats Alternatives: de la passivitat a la intervenció

Inscripción VI Jornadas de Homes en Diàleg: Frente a las agresiones, cómplice o UPstander? Nuevas Masculinidades Alternativas: de la pasividad a la intervención.

Registration VI Conference of Homes en Diàleg: In the face of aggressions, complicit observer or UPstander? New Alternative Masculinities: from passivity to intervention.Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal / Ley Orgánica de Protección de Datos de Caracter Personal / Organic Law od Personal Data Protection

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) t’informem que les teves dades de caràcter personal són incorporades en fitxers de titularitat de l’Associació Homes en Diàleg que responen a la finalitat de servir de directori de contactes i l’enviament d’informacions relacionades amb la nostra activitat i serveis. Per exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pots enviar un correu electrònic a l’adreça homesendialeg@gmail.com  indicant a l’assumpte “Ref: protecció de dades”. / De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) te informamos que tus datos de carácter personal serán incorporados a ficheros de titularidad de la Asociación Hombres en Diálogo que responden a la finalidad de servir de directorio de contactos y el envío de informaciones relacionadas con nuestra actividad y servicios. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que contempla la Ley puede enviar un correo electrónico a la dirección homesendialeg@gmail.com indicando en el asunto "Ref: protección de datos". / In accordance with the provisions of the Organic Law of Personal Data Protection (LOPD), we inform you that your personal data will be included in files owned by the Dialogue Men Assocation that respond to the purpose of serving as a contact directory and to send information related to our activities and services. To exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition under the Law, you can send an email to the address homesendialeg@gmail.com with the subject "Ref: data protection."