Base teòrica


Homes en Diàleg parteix del món associatiu i pretén incidir en la societat amb pràctiques concretes que ajudin a canviar la realitat dels models de masculinitat existents. No obstant, l’associació es recolza en les aportacions de les ciències socials com a elements imprescindibles a l’hora d’afrontar els seus reptes. En el camp de les masculinitats, com en qualsevol altre, cal fugir del món de la supersitició i situar-se en el camp de la ciència, per a poder entendre millor els fenòmens que envolten l’actual sistema de masculinitat i els elements que cal tenir en compte per a canviar-lo.

Homes en Diàleg compta amb membres implicats en el món de la recerca que treballen les noves masculinitats i les idenitats de gènere. Aquests membres estan aportant el seu coneixement. Però des d’Homes en Diàleg creiem que tots nosaltres podem fer aportacions teòriques des de les nostres experiències i des de la reflexió dels principals autors.


Fonts científiques de Noves Masculinitats Alternatives

 

Articles i Llibres:

  • Gómez, J. (2004). El amor en la sociedad del riesgo. Una tentativa educativa. Barcelona: Hipatia Editorial. ISBN: 84-7976-028-1
  • Revista MSC. Masculinities and Social Change. Masculinidades y Cambio Social. Accedeix.
  • Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013). The New Masculinities and the Overcoming of Gender Violence. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 2(1), 88­113. Doi:10.4471/rimcis.2013.14
  • Gómez, A.; Munté, A.; & Sordé. T. (2014). Transforming Schools Through Minority Males’ Participation: Overcoming Cultural Stereotypes and Preventing Violence. Journal of Interpersonal Violence.Doi:10.1177/0886260513515949

Videos: