2ª Jornada HeD: Noves Masculinitats Alternatives desmuntant mites: L’amor romàntic NO MATA


El passat 14 de juny es van celebrar la segona edició de la Jornada d’Homes en Diàleg que, en aquesta ocasió, es va realitzar al Centre Cívic Pati Llimona. La jornada va comptar amb l’assistència de 100 persones que van omplir de gom a gom l’aforament de la sala.

Mentre que la primera edició que es va celebrar l’any passat va versar sobre la masculinitat i l’atractiu, en aquesta edició hem volgut tractar el tema de l’amor romàntic i desmuntar la creença que aquest genera violència de gènere. La jornada parteix de la constatació que no existeix cap recerca de rellevància internacional que vinculi amor romàntic amb violència, mentre que si que existeixen evidències que aquest genera un context preventiu de la violència de gènere.

En la primera taula, titulada “Noves masculinitats alternatives: L’amor romàntic no mata”, van intervenir el Dr. Aitor Gómez, professor de la Universitat Rovira i Virgili i Marcos Castro, professor de secundària. La seva ponència va servir per veure la vinculació entre les Noves Masculinitats Alternatives, és a dir, aquelles que combinen atractiu i no violència, i el model d’amor romàntic, és a dir, aquell que combina amistat i passió. La primera part de la ponència va posar de relleu les evidències científiques que mostren, per una banda, que no existeix cap correlació directa entre la violència de gènere i l’amor romàntic i, per altra banda, que precisament els valors de l’amor romàntic poden servir per a prevenir les relacions basades en l’atracció cap a la violència.

La ponència també va servir per analitzar altres models de relació que aparentment es mostren com a històries romàntiques però que estan basades en la violència i la humiliació i que només contribueixen a generar confusió sobre el què és l’amor romàntic. En aquest sentit, s’ha destacat que la causa de la violència de gènere no és l’establiment de relacions basades en l’amor romàntic, sinó el model de masculinitat que s’escull a l’hora de tenir una relació: si és una Masculinitat Tradicional Dominant, la relació serà susceptible d’acabar en una relació violenta.

La segona part de la jornada va servir per a trencar alguns estereotips sobre com altres cultures tenen elements inherents de masclisme o violència de gènere. En concret es van tractar els casos de la comunitat gitana i la romanesa. En el primer cas, el de la comunitat gitana, es va comptar amb la participació de Fernando Macías, que va aportar evidències sobre com la comunitat gitana té models de relació que, tot al contrari de promoure la violència de gènere, generen mecanismes de prevenció de la mateixa. Igualment, en el cas de la comunitat romanesa, Liviu Mara va aportar exemples de com els estereotips masclistes sobre aquesta comunitat són falsos i, igual que en la nostra cultura, la creació de models de relació basats en l’amor romàntic són elements que ajuden a prevenir la violència de gènere.
Per últim la tercera part de la jornada va tenir un caire pràctic i participatiu ja que va consistir en el visionat i posterior debat de clips de dues pel•lícules. El primer tall de pel·lícula que es va veure va ser de “Tres metros sobre el cielo”, una pel·lícula que es defineix a si mateixa com a una història d’amor romàntic, però que, realment, mostra un model de relació basat en la violència i la humiliació . El segon tall de pel•lícula que es va veure va ser “Bar Coyote”, on es pot observar un model de relació d’amor romàntic on existeix una devoció permanent per part dels protagonistes per a lluitar per a la felicitat de l’altre alhora que hi ha un gran sentiment d’atracció mútua.

El debat que van generar aquestes dues pel·lícules va ser enriquidor i clarificador i la gran majoria d’intervencions van reflectir el fet que existeix una gran confusió sobre el concepte d’amor romàntic i com, en nom d’un fals romanticisme, es justifiquen accions de violència de gènere. També es va clarificar com les relacions basades en l’amor romàntic busquen l’ideal amorós, on les persones implicades puguin arribar a la seva plena realització.

Per últim la jornada la va concloure la Sra. Ivet Castaño, coordinadora territorial a Barcelona de l’Institut Català de les Dones, que va destacar la importància de la lluita contra la violència de gènere conjuntament amb homes i dones i va manifestar la importància d’un públic assistent tant divers en edat, gènere, cultures, etc.

Després de la realització de les jornades, tots els membres d’Homes en Diàleg manifestem la nostra satisfacció per l’alt grau de participació, d’assistència i de qualitat de les ponències presentades, cosa que ens encoratja a seguir treballant en les futures edicions per a seguir tenint un impacte real en l’eradicació de la violència de gènere.